Geef steden sleutelrol in aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en kleuterparticipatie

De Morgen - 25 juni 2018

De inzet van lokale verkiezingen wordt weleens weggezet als getouwtrek over losliggende tegels en hondenpoep. Maar als anderstalige kleuters te vaak thuiszitten in plaats van op school, zoals psycholoog Wouter Duyck aanklaagt op de voorpagina van de weekendkrant (DM 23/6), moeten we een ambitieus onderwijsbeleid dan niet tot inzet maken van de gemeenteraadsverkiezingen?

Het is waar, een stad als Gent of Antwerpen kan niet eigenhandig de leerplichtleeftijd verlagen. En toch: steden en gemeenten zijn goedgeplaatst om kleuterparticipatie en vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken. We kennen de realiteit van wijken, de kansen van scholen en kunnen leerkrachten een sterker kader geven.

We kunnen daarbij beter doen dan simplistische uitspraken die alle ouders met een migratieachtergrond culpabiliseert of een hele beroepsgroep stigmatiseert. 

Tags: 

Bevoegdheid: