Jeugd

Van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen maken, dat is de ambitie van het hele stadsbestuur. Als schepen van Jeugd wil ik daar de motor van zijn. Bijna 28% van de totale bevolking van Gent is jonger dan 25 jaar, zij zijn de toekomst van onze stad.

 

Werken aan een kindvriendelijke stad betekent in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren. Voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat beslissingen die de toekomst van de stad vastleggen, getoetst worden op hun jeugd- en kindvriendelijkheid. Momenteel wordt er aan een jeugdparagraaf gewerkt, een kindersecretaris zal er op toezien dat dit echt gebeurt. Mijn voornaamste zorg is dat dit geen lege doos blijft en niet enkel mijn verhaal is, maar dat van de hele bestuursploeg. Ook de jeugdraad, hét adviesorgaan voor en door Gentse jongeren, vind ik een belangrijke partner in dit verhaal.

 

Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad is meer dan voldoende speelruimte, meer dan extra glijbanen en schommels…. Kind- en jeugdvriendelijkheid is ook opkomen voor de belangen van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Het Gentse jeugdwelzijnswerk is partner in dit verhaal door vanuit de aanwezigheid in de wijken blijvend de stem van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te versterken.  We blijven investeren in een jeugdwelzijnswerk dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van onze meest kwestbare jonge inwoners.

 

Gent koestert ook zijn studenten. Zij maken mee de stad. Samen met de studentenvertegenwoordigers en de hogeronderwijsinstellingen ga ik met mijn collega's-schepenen in het stadsbestuur het gesprek aan over de stad en studenten. De studentenambtenaar is daarbij een grote ruggensteun.

 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad eindigt niet bij het beleid maar rekent op inspanningen van alle Gentenaren. Kinderen moeten we kind laten zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en zo de stad te ontdekken en erin te experimenteren. Gent kent een rijk en gevarieerd aanbod van (professionele en vrijwillige) jeugdwerkinitiatieven. Het bestaande jeugdwerklandschap wil ik verder laten ondersteunen, erkennen én waarderen.

Actueel

20171110 foto Together we stand

De gemeenteraad keurde maandag de investeringssubsidie goed voor de renovatie van de jeugdlokalen in de Fluweelstraat. 

De stad investeert 127.000 euro om de site op termijn uit te bouwen tot een jongerencentrum door een samenwerking tussen drie jeugdverenigingen:

Rinia, Together We Stand en de Chiro. Ook huistaakbegeleidingsinitiatief Mariam vzw vond een plek op de site.

...

Eind 2015 startte in Gent het 'Project IEM-jongeren' voor "de integrale aanpak van jongerenproblematiek met Intra Europese Migratie-achtergrond".

Signalen van verontrustende situaties rond een groep jongeren legden hiaten bloot in het hulpverleningsaanbod en in de samenwerking tussen verschillende sectoren. 
Er was nood aan een integrale aanpak en sterke...

Foto Van Nieuwenhove Saskia, Foto omdat iedereen welkom is in onze stad, Foto Mais quelle belle chanson

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere heeft, samen met de Gentse kindersecretaris, voor de tweede keer de Jong & Wijs Prijzen uitgereikt aan mensen en organisaties die zich inzetten om Gent nog kindvriendelijker te maken.

 

De Gentenaars nomineerden dit jaar 21 kandidaten, waarna een jury de winnaars selecteerde. “Het is niet alleen het stadsbestuur dat Gent kindvriendelijk...

Pagina's