Jeugd

Van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen maken, dat is de ambitie van het hele stadsbestuur. Als schepen van Jeugd wil ik daar de motor van zijn. Bijna 28% van de totale bevolking van Gent is jonger dan 25 jaar, zij zijn de toekomst van onze stad.

 

Werken aan een kindvriendelijke stad betekent in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren. Voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat beslissingen die de toekomst van de stad vastleggen, getoetst worden op hun jeugd- en kindvriendelijkheid. Momenteel wordt er aan een jeugdparagraaf gewerkt, een kindersecretaris zal er op toezien dat dit echt gebeurt. Mijn voornaamste zorg is dat dit geen lege doos blijft en niet enkel mijn verhaal is, maar dat van de hele bestuursploeg. Ook de jeugdraad, hét adviesorgaan voor en door Gentse jongeren, vind ik een belangrijke partner in dit verhaal.

 

Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad is meer dan voldoende speelruimte, meer dan extra glijbanen en schommels…. Kind- en jeugdvriendelijkheid is ook opkomen voor de belangen van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Het Gentse jeugdwelzijnswerk is partner in dit verhaal door vanuit de aanwezigheid in de wijken blijvend de stem van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te versterken.  We blijven investeren in een jeugdwelzijnswerk dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van onze meest kwestbare jonge inwoners.

 

Gent koestert ook zijn studenten. Zij maken mee de stad. Samen met de studentenvertegenwoordigers en de hogeronderwijsinstellingen ga ik met mijn collega's-schepenen in het stadsbestuur het gesprek aan over de stad en studenten. De studentenambtenaar is daarbij een grote ruggensteun.

 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad eindigt niet bij het beleid maar rekent op inspanningen van alle Gentenaren. Kinderen moeten we kind laten zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en zo de stad te ontdekken en erin te experimenteren. Gent kent een rijk en gevarieerd aanbod van (professionele en vrijwillige) jeugdwerkinitiatieven. Het bestaande jeugdwerklandschap wil ik verder laten ondersteunen, erkennen én waarderen.

Actueel

foto jong en wijsprijs .JPG

 De Stad Gent heeft voor de tweede keer de Jong & Wijs Prijs uitgereikt. De prijs beloont mensen en organisaties die zich inzetten om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. De winnaars zijn de leerlingen van het vierde middelbaar Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, Matthias Geers en VZW Mais Quelle Chanson. De Publieksprijs gaat naar Saskia Van Nieuwenhove.

 ...

Foto De Campange Drongen

Het Laatste Nieuws - 13 oktober 2017

In schoolhoeve De Campagne stond gezonde voeding deze week centraal. 250 leerlingen van het derde en vierde leerjaar kwamen op bezoek op de kinderboerderij in Drongen.

Tijdens een aangepaste rondleiding gaven de boerinnen uitleg over de voeding van de boerderijdieren en de weg die ons eigen voedsel aflegt.

Het...

Foto Wolterslaan II

Van voetbal tot hiphop, de talentvolle jongeren aan de Wolterslaan nemen het heft zelf in handen en richten een jeugdhuis op!  Stad Gent ondersteunt hen met subsidies en een eigen plek.

Bekijk hier het filmpje

Pagina's