Jeugd

Van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen maken, dat is de ambitie van het hele stadsbestuur. Als schepen van Jeugd wil ik daar de motor van zijn. Bijna 28% van de totale bevolking van Gent is jonger dan 25 jaar, zij zijn de toekomst van onze stad.

 

Werken aan een kindvriendelijke stad betekent in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren. Voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat beslissingen die de toekomst van de stad vastleggen, getoetst worden op hun jeugd- en kindvriendelijkheid. Momenteel wordt er aan een jeugdparagraaf gewerkt, een kindersecretaris zal er op toezien dat dit echt gebeurt. Mijn voornaamste zorg is dat dit geen lege doos blijft en niet enkel mijn verhaal is, maar dat van de hele bestuursploeg. Ook de jeugdraad, hét adviesorgaan voor en door Gentse jongeren, vind ik een belangrijke partner in dit verhaal.

 

Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad is meer dan voldoende speelruimte, meer dan extra glijbanen en schommels…. Kind- en jeugdvriendelijkheid is ook opkomen voor de belangen van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Het Gentse jeugdwelzijnswerk is partner in dit verhaal door vanuit de aanwezigheid in de wijken blijvend de stem van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te versterken.  We blijven investeren in een jeugdwelzijnswerk dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van onze meest kwestbare jonge inwoners.

 

Gent koestert ook zijn studenten. Zij maken mee de stad. Samen met de studentenvertegenwoordigers en de hogeronderwijsinstellingen ga ik met mijn collega's-schepenen in het stadsbestuur het gesprek aan over de stad en studenten. De studentenambtenaar is daarbij een grote ruggensteun.

 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad eindigt niet bij het beleid maar rekent op inspanningen van alle Gentenaren. Kinderen moeten we kind laten zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en zo de stad te ontdekken en erin te experimenteren. Gent kent een rijk en gevarieerd aanbod van (professionele en vrijwillige) jeugdwerkinitiatieven. Het bestaande jeugdwerklandschap wil ik verder laten ondersteunen, erkennen én waarderen.

Actueel

foto Lubecksite

Deze zomer wordt de Lübecksite, tussen de woontorens van de Scandinaviëstraat en de Weba, een tijdelijke kindvriendelijke hub.
De Stad organiseert er, samen met Das Kunst een bouwspeelplaats. 

 

“Met deze bouwspeelplaats willen we buitenspelen en de creativiteit in het spel van kinderen stimuleren. 
De bouwspeelplaats zal samen met kinderboerderij...

foto spelprikkels Claeys Bouüaert

Het kasteeldomein Claeys-Bouüaert in Mariakerke is een nieuwe speelzone rijker.
Schepen Decruynaere opent vrijdag 1 juni het speelterrein samen met schepen Coddens.

”De groenpool Vinderhoutse Bossen moet ook een kindvriendelijke plek worden. Met de vernieuwde speelzone aan de toegangspoort Claeys-Boúúaert en de kinderboerderij aan het portaal De Campagne bouwen we stapsgewijs...

foto boommobiel

Goed nieuws!  De komende maanden mogen de Gentenaars 5 extra speelcontainers verwelkomen. 
De eerste, de Boommobiel wordt aanstaande vrijdag in de Manchesterstraat in Muide-Meulestede geplaatst.

De speelcontainers zijn containers die niet groter zijn dan een klassieke werfcontainer maar die ontworpen zijn om kinderen te prikkelen en aan te zetten tot spelen of te verpozen...

Pagina's