Jeugd

Van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen maken, dat is de ambitie van het hele stadsbestuur. Als schepen van Jeugd wil ik daar de motor van zijn. Bijna 28% van de totale bevolking van Gent is jonger dan 25 jaar, zij zijn de toekomst van onze stad.

 

Werken aan een kindvriendelijke stad betekent in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren. Voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat beslissingen die de toekomst van de stad vastleggen, getoetst worden op hun jeugd- en kindvriendelijkheid. Momenteel wordt er aan een jeugdparagraaf gewerkt, een kindersecretaris zal er op toezien dat dit echt gebeurt. Mijn voornaamste zorg is dat dit geen lege doos blijft en niet enkel mijn verhaal is, maar dat van de hele bestuursploeg. Ook de jeugdraad, hét adviesorgaan voor en door Gentse jongeren, vind ik een belangrijke partner in dit verhaal.

 

Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad is meer dan voldoende speelruimte, meer dan extra glijbanen en schommels…. Kind- en jeugdvriendelijkheid is ook opkomen voor de belangen van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Het Gentse jeugdwelzijnswerk is partner in dit verhaal door vanuit de aanwezigheid in de wijken blijvend de stem van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te versterken.  We blijven investeren in een jeugdwelzijnswerk dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van onze meest kwestbare jonge inwoners.

 

Gent koestert ook zijn studenten. Zij maken mee de stad. Samen met de studentenvertegenwoordigers en de hogeronderwijsinstellingen ga ik met mijn collega's-schepenen in het stadsbestuur het gesprek aan over de stad en studenten. De studentenambtenaar is daarbij een grote ruggensteun.

 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad eindigt niet bij het beleid maar rekent op inspanningen van alle Gentenaren. Kinderen moeten we kind laten zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en zo de stad te ontdekken en erin te experimenteren. Gent kent een rijk en gevarieerd aanbod van (professionele en vrijwillige) jeugdwerkinitiatieven. Het bestaande jeugdwerklandschap wil ik verder laten ondersteunen, erkennen én waarderen.

Actueel

foto buitenspeeldag

Een stralende zon, 25 graden en een massa spelende kinderen en jongeren in het straatbeeld. 
Dit was het resultaat van één van de succesvolste edities van de jaarlijkse Buitenspeeldag op 18 april in Gent.

Tijdens de Buitenspeldag staken verschillende tv-zenders hun uitzendingen, met als doel om zoveel mogelijk kinderen te laten genieten van buiten...

“Na de schoolstraten starten we nu, en dat is uniek in Vlaanderen, met de jeugdwerkstraat als proefproject." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

De lokale jeugdbeweging FOS De Wouw uit Gentbrugge was zelf vragende partij om de straat tijdelijk verkeersvrij te maken. Elke zaterdag zal de straat 'geknipt' worden (autovrij gemaakt) voor en na het...

foto meisjeshuis

De Brugse Poort is een nieuwe hotspot voor jongeren rijker.  Met een officieel openingsfeest opende de meisjeswerking van vzw Jong in de Kiekenstraat haar deuren.

“We maken plaats voor jongeren in onze stad. Als schepen van Jeugd ben ik fier dat we kort na het jeugdhuis Wolters in Sint-Amandsberg,  het Hip Hop Huis in de Fluweelstraat in de Brugse Poort en de Wasserette aan de Dampoort...

Pagina's