Opvoeding

Gent is een jonge en steeds jonger wordende stad. Tussen 2008 en 2012 stegen de geboortecijfers opvallend. Na een korte stagnatie, stijgen de geboortes sinds 2014 opnieuw.

Dit zorgt voor druk op opvanginitiatieven voor baby's, peuters en jonge kinderen. Prognoses tonen een verdere stijging tot 2021.

Voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang is daardoor geen gemakkelijke opdracht.

 

Gelukkig telt Gent een waaier aan initiatieven.

 

De stedelijke opvang is goed voor 72 voorzieningen of 1168 plaatsen.

Daarnaast zijn er de Diensten Onthaalouders, zelfstandige minicrèches en kinderdagverblijven, erkende kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders, samen goed voor 4.570 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 2 jaar.

Daarmee kunnen 50% van alle kinderen in een opvangplaats terecht. Hiermee haalt Gent ruim de Barcelona-norm van 33%.

We halen de Vlaamse doelstelling om tegen 2016 voor de helft van de kinderen opvang te voorzien.

Helaas zijn er ook wijken waar er serieuze tekorten gevoeld worden. Daarom kiezen we voor gerichte investeringen in die wijken waar het aanbod ondermaats is.'

Lees hier 'Het Rapport Dekkingsgraad 2016'.

 

We investeren dus verder in de kinderopvang, maar ook de zoektocht van ouders naar een opvangplaats moet eenvoudiger kunnen.

 

Voor stedelijke initiatieven bestaat het aanmeldingssysteem Tinkelbel. Dit systeem willen we uitbreiden, zodat ouders met 1 aanmelding al zicht kunnen krijgen op alle mogelijke vrije plaatsen.

Voor en na de schooluren vinden kinderen ouder dan 3 jaar hun plek in de 39 Stedelijke buitenschoolse opvangvoorzieningen. Tijdens het schooljaar hebben deze een capaciteit tussen 3500 en 4000 plaatsen. 

Deze plaatsen zijn voorbehouden voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes kunnen hier ook kinderen tot 8/12 jaar terecht.

Bij nog eens 3 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) kunnen we 124 kinderen opvangen van 3 tot 12 jaar.

Tijdens de vakantieperiodes kunnen kleuters en indien mogelijk ook lagere schoolkinderen terecht in deze (st)ibo. Door het stijgende geboortecijfer staat die capaciteit nu ook onder druk.

 

We gaan op zoek naar volwaardige alternatieven voor alle kinderen en jongeren tijdens de vakanties.

Naast het aanbod van de Dienst Kinderopvang zijn er ook nog tal van andere initiatieven zoals speelpleinwerkingen, sport- en vakantiekampen.
De jeugddienst beschikt over een mooi overzicht en aan de balie kunnen ze meteen vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn.
Sinds de zomer van 2014 organiseert de Jeugddienst een volle dagspeelpleinwerking in St Amandsberg ( De Pretfabriek ).

 

De stedelijke opvanginitiatieven staan bekend om hun pioniersrol in Vlaanderen.
 

Deze kwaliteit bewaken en expertise delen met de andere aanbodverstrekkers is een absolute must.

Maar opvoeding is niet alleen voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Het ondersteunen van ouders in de opvoeding is minstens zo belangrijk. Ouders en opvoeders met vragen worden in onze Gentse opvoedingswinkel met raad en daad bijgestaan.

 

Actueel

20170807 Luchtdraak - Drakina - De wereld van Kina

De Wereld van Kina is enkele nieuwe bewoners rijker.

Lieveheersbeestjes vonden vorige maand hun weg naar de Tuin van Kina. Een nieuwe Draak verwelkomt de bezoekers van het Huis van Kina.

In een vrolijk decor van gras en reuzebloemen gaan kleuters in een doe-tentoonstelling, net als lieveheersbeestjes, op zoek naar bladluizen.

Op hun zoektocht in de Tuin van Kina (...

Foto Handleiding kinderopvangpunt, Foto Kinderopvangpunt Gent

Gedaan met stressen bij het zoeken van een plaatsje in de kinderopvang voor baby's en peuters. Aanstaande ouders vinden voortaan op één website (  ) alle kinderopvang voor baby's en peuters. Ze kunnen er ook hun opvangplaats aanvragen.

Wie moeite heeft met digitaal inschrijven, kan bellen naar Gentinfo (09 210 10 10).

Partners zoals het OCMW of de Inloopteams kunnen een aanvraag...

GELUKKIG TELT GENT EEN WAAIER AAN INITIATIEVEN.

De stedelijke opvang is goed voor 72 voorzieningen of 1168 plaatsen. Daarnaast zijn er de Diensten Onthaalouders, zelfstandige minicrèches en kinderdagverblijven, erkende kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders, samen goed voor 4.570 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 2 jaar. Daarmee kunnen 50% van alle kinderen in een...

Pagina's