Opvoeding

Gent is een jonge en steeds jonger wordende stad. Tussen 2008 en 2012 stegen de geboortecijfers opvallend. Na een korte stagnatie, stijgen de geboortes sinds 2014 opnieuw.

Dit zorgt voor druk op opvanginitiatieven voor baby's, peuters en jonge kinderen. Prognoses tonen een verdere stijging tot 2021.

Voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang is daardoor geen gemakkelijke opdracht.

 

Gelukkig telt Gent een waaier aan initiatieven.

 

De stedelijke opvang is goed voor 72 voorzieningen of 1168 plaatsen.

Daarnaast zijn er de Diensten Onthaalouders, zelfstandige minicrèches en kinderdagverblijven, erkende kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders, samen goed voor 4.570 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 2 jaar.

Daarmee kunnen 50% van alle kinderen in een opvangplaats terecht. Hiermee haalt Gent ruim de Barcelona-norm van 33%.

We halen de Vlaamse doelstelling om tegen 2016 voor de helft van de kinderen opvang te voorzien.

Helaas zijn er ook wijken waar er serieuze tekorten gevoeld worden. Daarom kiezen we voor gerichte investeringen in die wijken waar het aanbod ondermaats is.'

Lees hier 'Het Rapport Dekkingsgraad 2016'.

 

We investeren dus verder in de kinderopvang, maar ook de zoektocht van ouders naar een opvangplaats moet eenvoudiger kunnen.

 

Voor stedelijke initiatieven bestaat het aanmeldingssysteem Tinkelbel. Dit systeem willen we uitbreiden, zodat ouders met 1 aanmelding al zicht kunnen krijgen op alle mogelijke vrije plaatsen.

Voor en na de schooluren vinden kinderen ouder dan 3 jaar hun plek in de 39 Stedelijke buitenschoolse opvangvoorzieningen. Tijdens het schooljaar hebben deze een capaciteit tussen 3500 en 4000 plaatsen. 

Deze plaatsen zijn voorbehouden voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes kunnen hier ook kinderen tot 8/12 jaar terecht.

Bij nog eens 3 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) kunnen we 124 kinderen opvangen van 3 tot 12 jaar.

Tijdens de vakantieperiodes kunnen kleuters en indien mogelijk ook lagere schoolkinderen terecht in deze (st)ibo. Door het stijgende geboortecijfer staat die capaciteit nu ook onder druk.

 

We gaan op zoek naar volwaardige alternatieven voor alle kinderen en jongeren tijdens de vakanties.

Naast het aanbod van de Dienst Kinderopvang zijn er ook nog tal van andere initiatieven zoals speelpleinwerkingen, sport- en vakantiekampen.
De jeugddienst beschikt over een mooi overzicht en aan de balie kunnen ze meteen vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn.
Sinds de zomer van 2014 organiseert de Jeugddienst een volle dagspeelpleinwerking in St Amandsberg ( De Pretfabriek ).

 

De stedelijke opvanginitiatieven staan bekend om hun pioniersrol in Vlaanderen.
 

Deze kwaliteit bewaken en expertise delen met de andere aanbodverstrekkers is een absolute must.

Maar opvoeding is niet alleen voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Het ondersteunen van ouders in de opvoeding is minstens zo belangrijk. Ouders en opvoeders met vragen worden in onze Gentse opvoedingswinkel met raad en daad bijgestaan.

 

Actueel

Foto aan de picknicktafel

Elk jaar op 12 oktober is het de Dag van de Kinderbegeleider en Onthaalouder. Een dag waarop ouders en kinderen, en ook Stad Gent, hun kinderbegeleiders en onthaalouders in de bloemetjes zetten.

Om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet, bezocht Elke Decruynaere de buitenschoolse opvang De Bollekens. Zij waren één van de eerste opvanginitiatieven die het drinken van water op een...

foto ISSA congres

Van 3 tot en met 6 oktober 2017 organiseerde Dienst Kinderopvang van Stad Gent, in samenwerking met partners, het ISSA-Congres.

Dit is hét internationale congres rond de ontwikkeling van jonge kinderen.
Meer dan 450 experts uit 40 landen werkten samen rond kwaliteitsvolle dienstverlening voor jonge kinderen (0-10 jaar). Gent is al decennialang voortrekker op dit vlak. Zo werkt de...

pluim voor DIKO

Ouders zijn tevreden over de kinderopvang die Stad Gent organiseert. Dat tonen twee bevragingen met indrukwekkende cijfers.

In de kinderdagverblijven en peutertuinen zijn 96% en in de buitenschoolse opvang  94% van de ouders tevreden. Vooral over de contacten met kinderen en ouders, de infrastructuur, de gezonde vieruurtjes, de duurzame maaltijden en het spel met de kinderen. 

De...

Pagina's